Biblioteka Publiczna Gminy Kazimierz Biskupi
plac Wolności 2
62-530 Kazimierz Biskupi
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek, piątek 7.30-15.30
tel. (63) 241 11 08
e-mail: biblioteka.kb@wp.pl


Informujemy, że od 16.07 do 15.08 nasza biblioteka będzie nieczynna! Zapraszamy w drugiej połowie sierpnia. 
Nasza biblioteka  w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.030,00 zł. Dzięki tym środkom na regałach pojawiło się wiele nowych tytułów - książki zakupione z tej puli można rozpoznać po pieczątce "Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Zapraszamy do wypożyczania! 

 
Od 1 stycznia 2014 roku biblioteka wypożycza książki w oparciu o nowy system MAK+, który jest elektronicznie zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.Aby sprawdzić dostępność poszukiwanej książki, zachęcamy do skorzystania z katalogu online.

Biblioteka Publiczna Gminy Kazimierz Biskupi istnieje od 1949 roku. Prowadzi działalność upowszechniającą czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, spotkań autorskich, a także innych imprez czytelniczych oraz promocję książek i warsztatów literackich. Bierze też udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak Narodowe Czytanie (3 września), Dzień Głośnego Czytania (29 września), Ogólnopolski Tydzień Czytania (29 maja-5 czerwca), Noc Bibliotek (4 czerwca), Cała Polska Czyta Dzieciom.

Biblioteka udostępnia książki popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz opracowania dokumentujące życie społeczne mieszkańców.

Aby zostać czytelnikiem, należy:
osoby pełnoletnie - przyjść osobiście z dowodem osobistym (PESEL, nr telefonu, adres e-mail)
osoby niepełnoletnie - przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, którzy powinni posiadać numer PESEL dziecka

Zbiory biblioteki liczą 18.256 książek (stan na 31.12.2015 r.), w tym:
- 5.264 egzemplarzy to literatura dziecięca,
- 8.052 książki to literatura dla dorosłych,
- 5.372 pozycje to literatura niebeletrystyczna.Obecnie opiekunem Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Biskupim jest pani Ewa Staniszewska. Do zadań bibliotekarza należy:
- udzielanie informacji ułatwiającej dotarcie do potrzebnych materiałów,
- wskazywanie sposobów poszukiwań w bazie komputerowej,
- pomoc przy wypożyczaniu książek,
- udzielanie objaśnień dotyczących funkcjonowania biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
- oprowadzanie wycieczek i osób zainteresowanych po stałych i czasowych ekspozycjach biblioteki.

W bibliotece znajduje się specjalny kącik dla dzieci.Zapraszamy także do bezpłatnego korzystania z Internetu.ZDJĘCIA