Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
plac Wolności 2
62-530 Kazimierz Biskupi

REGON: 310340693
NIP: 665-25-26-323

Tel./faks 63-2411-402
Adres e-mail: gok.kazimierz@wp.pl
Adres strony: www.gok.info.pl