Mażoretki w Posadzie

Mażoretki ruszają w Posadzie. Zajęcia taneczne są nieodpłatne. Nowa pani instruktor. Zapewniamy stroje oraz specjalistyczne pałeczki.