PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK:

12:00 – 18:00 – NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – Paweł Grzybowski

16:00 – 18:10 – ZAJĘCIA TANECZNE – Skakanka Dance

16:30 – 18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska

WTOREK:
15:30 – 18:15 – JĘZYK ANGIELSKI – Szkoła Językowa WOW

14:45 – 18:45 – AKROBATYKA – Mariusz Ratajski

ŚRODA:
16:00 – 18:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska

16:00 – 18:00 – KLUB SENIORA LEŚNE ECHO

18:00 – 20:00 – BIG BAND

CZWARTEK:
15:00 – 18:00 – NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – Paweł Grzybowski

15:30 – 18:15 – JĘZYK ANGIELSKI – Szkoła Językowa WOW

17:00 – 18:30 – BREAKDANCE – Grzegorz Ambroziak

18:00 – 20:00 – KAPELA Z KOPYTA

20:00- 21:30 – MŁODZIEŻOWY BIG BAND

PIĄTEK

12:00 – 16:00 – NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – Paweł Grzybowski

14:00 – 16:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska

15:30 – 17:30 – ZAJĘCIA TEATRALNO-RECYTATORSKIE – Grażyna Mójta