Zajęcia teatralne od 10 lat prowadzi pani Grażyna Mójta. Pracuje z dwiema grupami: "Chochliki" (dzieci ze szkoły podstawowej) i "Pestka" (gimnazjaliści). Na zajęciach młodsi i starsi uczą się poprawnej dykcji, intonacji zdaniowej, dbają o wszystkie elementy wypowiedzi ustnych, potrzebne do kreowania danej postaci. Uczestnicy zajęć przygotowują baśnie, piosenki i wiersze, biorą też udział w zabawach integracyjnych - dzięki nim uczą się współpracy w grupie.

Efekty pracy kółka teatralnego można podziwiać m.in. podczas gminnych imprez z okazji Dnia Matki czy Dnia Dziecka, a także jasełek i konkursów. Do sukcesów grupy można zaliczyć udział w ogólnopolskim konkursie "Maski" we Włocławku, a także wyróżnienia i dwie nagrody aktorskie, zdobyte podczas ogólnopolskiego przeglądu teatralnego w Środzie Wielkopolskiej.

Na zajęcia kółka teatralnego zapraszamy w czwartki o 15.00 i piątki o 14.30.ZDJĘCIA