72 tysiące złotych otrzymał Dzienny Dom „Senior+”

72 tysiące złotych otrzymał Dzienny Dom „Senior+”

72 tysiące złotych otrzymał Dzienny Dom „Senior+” w Kazimierzu Biskupim na swoje funkcjonowanie. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+.

We wtorek (26 maja) wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska i wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski podpisali umowę na przekazanie środków.Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo). Moduł drugi umożliwia ubieganie się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowania już istniejących placówek.Dzienny Dom Senior+ w Kazimierzu Biskupim działa od stycznia 2020 roku. Zapewnia codzienną, 8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 dla 20 uczestników.Przypomnijmy, że na utworzenie Dziennego Domu Senior+ gmina Kazimierz Biskupi otrzymała z Rządowego Wieloletniego Programu SENIOR+ dofinansowanie o wartości 239 907 zł. Wkład własny gminy wyniósł 59 977,40 zł