BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna Gminy Kazimierz Biskupi
plac Wolności 2
62-530 Kazimierz Biskupi
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 8.00-16.00
tel. (63) 241 11 08
e-mail: biblioteka.kb@wp.pl

Aby sprawdzić dostępność poszukiwanej książki, zachęcamy do skorzystania z katalogu online:

Biblioteka Publiczna Gminy Kazimierz Biskupi istnieje od 1949 roku. Prowadzi działalność upowszechniającą czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, spotkań autorskich, a także innych imprez czytelniczych oraz promocję książek i warsztatów literackich. Bierze też udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak Narodowe Czytanie (3 września), Dzień Głośnego Czytania (29 września), Ogólnopolski Tydzień Czytania (29 maja-5 czerwca), Noc Bibliotek (4 czerwca), Cała Polska Czyta Dzieciom.
Biblioteka udostępnia książki popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz opracowania dokumentujące życie społeczne mieszkańców.

Od 1 stycznia 2014 roku biblioteka wypożycza książki w oparciu o nowy system MAK+, który jest elektronicznie zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.

Aby zostać czytelnikiem, należy:
osoby pełnoletnie – przyjść osobiście z dowodem osobistym (PESEL, nr telefonu, adres e-mail)
osoby niepełnoletnie – przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, którzy powinni posiadać numer PESEL dziecka.

Obecnie opiekunem Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Biskupim jest pani Ewa Staniszewska. Do zadań bibliotekarza należy:
– udzielanie informacji ułatwiającej dotarcie do potrzebnych materiałów,
– wskazywanie sposobów poszukiwań w bazie komputerowej,
– pomoc przy wypożyczaniu książek,
– udzielanie objaśnień dotyczących funkcjonowania biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
– oprowadzanie wycieczek i osób zainteresowanych po stałych i czasowych ekspozycjach biblioteki.

W bibliotece znajduje się specjalny kącik dla dzieci.