Klub Seniora „Leśne Echo”.

Klub Seniora „Leśne Echo”.

Po prawie dwudziestu latach nieformalnej działalności, w październiku 2019 roku, zawiązaliśmy w Starostwie Powiatowym Stowarzyszenie Zwykłe pod nazwą Klub Seniora „Leśne Echo”. Stowarzyszenie prowadzi działalność dla swoich członków oraz na rzecz osób starszych i mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi.

Cele działania Stowarzyszenia to: przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych poprzez edukowanie i kształtowanie w seniorach kreatywnej postawy życiowej, integrowanie ich i aktywizowanie poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego, poprawianie seniorom warunków socjalno–bytowych oraz aktywowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym, współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, prowadzenie działalności oświatowo–kulturalnej we własnym środowisku, reprezentowanie interesów seniorów wobec organów władzy oraz innych instytucji, a także popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Przewodniczącym Klubu jest od lat – Stefan Majewski, a Przedstawicielem (od spraw formalnych) – Urszula Krupa.

Zapraszamy seniorów 50+ do współpracy!

Poniższe zdjęcia obrazują nasze niektóre działania!