Książka o Bieniszewie

Książka o Bieniszewie

„Dzieje, duchowość, kultura, świadectwa. Kazimierz Biskupi. Erem Kamedułów w Bieniszewie” – to kolejna książka, która już od 8 września będzie dostępna w sprzedaży. Wydawcą książki jest Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Trzeci, ostatni tom „trylogii kazimierskiej” (dwa pierwsze to bogato ilustrowane książki o kościele pw. św. Marcina z Tours i pobernardyńskim zespole klasztornym), poświęcony jest eremowi kamedułów w Bieniszewie pod Kazimierzem Biskupim. Wspólny mianownik „trylogii” stanowią obszerne nawiązania do dziejów kultu Pięciu Braci, stanowiącego znaczącą część tożsamości historycznej gminy Kazimierz Biskupi.

Ostatni tom „Trylogii”, poza dziejami konwentu kamedułów w Bieniszewie, przedstawia liturgię i duchowość kamedułów i zagadnienia związane z architekturą i wystrojem ich kościoła. Pokazuje także oddziaływanie kultu Pięciu Braci wewnątrz wspólnoty zakonnej eremitów, które walnie przyczyniło się do utworzenia eremu w pobliżu Kazimierza  Biskupiego.

Niniejsza publikacja, tak jak poprzednie tomy, ma popularno-naukowy charakter i jest wydawnictwem albumowym. Książka o eremie kamedułów w Bieniszewie jest adresowana do wszystkich, którzy interesują się historią kamedułów, ich liturgią i duchowością. Poza tym, jest to książka o architekturze i sztuce konkretnego miejsca, zespołu, na który składają się kościół i domki pustelników, czyli erem kamedułów.

Rozdziały są ilustrowane, ale albumowy charakter wydawnictwa polega na zamieszczeniu w nim fotografii artystycznych wykonanych przez Franciszka Kupczyka, które nie tylko wzbogacają treści przekazywane w rozdziałach, ale także tworzą niepowtarzalny nastrój związany z duchowością kamedułów.

Książka jest dostępna w sprzedaży w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim. Koszt to 70 zł.