O NAS

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim realizuje cele działania placówki zgodnie ze statutem. Ich szczegółowy zakres obejmuje stałe formy zajęć, cykliczne imprezy na dany rok kulturalny oraz zadania wypełniane przez Bibliotekę Publiczną.