Oddanie drogi w miejscowości Wola Łaszczowa

Oddanie drogi w miejscowości Wola Łaszczowa

Uroczyście oddano do użytku drogę w miejscowości Wola Łaszczowa. W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie Ryszard Bartosik i Leszek Galemba oraz wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Nie zabrakło także władz gminy, radnych, sołtysów i wykonawców prac budowlanych.

Zgodnie z założonym planem inwestycyjnym zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Łaszczowa na odcinku 555 m. W zakresie prac wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy do posesji. Powstała także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie energooszczędne. W celu zachowania bezpieczeństwa, jak i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów wykonane zostały wyniesione przejścia dla pieszych, które oznakowane zostało znakami aktywnymi.Koszt przebudowy drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa wyniósł 1 654 279,30 zł, z czego dofinansowanie stanowi 827 139,00 zł. Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tę inwestycję Gmina podpisała umowę z wojewodą wielkopolskim w październiku 2019 roku.