Podsumowanie projektu „Ceramiczna Mapa Wioski”

Podsumowanie projektu „Ceramiczna Mapa Wioski”

Dziś oficjalnie podsumowaliśmy projekt „Ceramiczna Mapa Wioski”. Przez ostatnie tygodnie na warsztatach mali artyści tworzyli charakterystyczne budowle Kazimierza Biskupiego. Powstał gliniany GOK, urząd gminy, kościół, klasztor, ulepiono strażnicę OSP, studnię, pomniki, wiele domków i drzew… Wszystko razem stworzyło serce nasze miejscowości, które od dzisiaj można podziwiać w domu kultury. Zakończenie projektu było również okazją, by podziękować osobom zaangażowanym w projekt – dzieciom, nauczycielom, opiekunom grup i instruktorowi. My jesteśmy zachwyceni i mamy nadzieję, że ceramiczna mapa Kazimierza będzie się rozrastać! Projekt był owocem współpracy GOK-u i grupy nieformalnej „Razem z kulturą”. Został sfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.