Serce przed Pałacem

Serce przed Pałacem

Serce na nakrętki stanęło dziś przed filią Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim w Posadzie. Można wrzucić do niego wszystkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor.

Zachęcamy do zapełniania serca nakrętkami i w ten sposób pomagania chorym i potrzebującym na terenie naszej gminy. Dziękujemy też Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim za zasponsorowanie serduszka.