227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W piękny, majowy dzień świętowaliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uroczystościach przy Pomniku Zwycięstwa i mszy św. za Ojczyznę w naszym GOK-u odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której przyznano odznaki honorowe wyróżniającym się w historii naszej miejscowości osobom: Feliksowi Jaworskiemu, Lucjanowi Jankowskiemu, Romanowi Gałązce oraz Szymonowi Kmiotkowi. Odznaki otrzymały również OSP Kazimierz Biskupi, Dobrosołowo i Jóźwin. Zwieńczeniem majowego święta był występ laureatów Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej.