Nakrętki dla Marcinka

Nakrętki dla Marcinka

Worki z nakrętkami powędrowały do Marcinka z Kozarzewka. Dzięki Waszemu wsparciu chłopczyk będzie mógł się rehabilitować. Dziękujemy ?

I jak zawsze dziękujemy za pomoc w zbieraniu i dostarczeniu nakrętek Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim.