Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gok.info.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

ZOBACZ WIĘCEJ

PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK:
14:00-16:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska
16:30-18:00 – MAŻORETKI – Justyna Tomczak

WTOREK:
14:00-16:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska
16:00-18:00 – ZAJĘCIA TANECZNE – Karolina Mańkowska

ŚRODA:
14:00-16:00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE – Anna Sypniewska

CZWARTEK:
14:30-16:00 –

ZOBACZ WIĘCEJ

O NAS

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim realizuje cele działania placówki zgodnie ze statutem. Ich szczegółowy zakres obejmuje stałe formy zajęć, cykliczne imprezy na dany rok kulturalny oraz zadania wypełniane przez Bibliotekę Publiczną.

ZOBACZ WIĘCEJ