Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gok.info.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

ZOBACZ WIĘCEJ

PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK:

12:00 – 18:00 – NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – Paweł Grzybowski

16:00 – 18:10 – ZAJĘCIA TANECZNE – Skakanka Dance

WTOREK:

8:00 – 16:00 – NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH – Paweł Grzybowski

15:30 – 18:15 – JĘZYK ANGIELSKI –

ZOBACZ WIĘCEJ

O NAS

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim realizuje cele działania placówki zgodnie ze statutem. Ich szczegółowy zakres obejmuje stałe formy zajęć, cykliczne imprezy na dany rok kulturalny oraz zadania wypełniane przez Bibliotekę Publiczną.

ZOBACZ WIĘCEJ